SDQ,dk bygger på arbejdet i projektet Sekretariat for SDQ/DAWBA, støttet af TrygFonden.

Dette projekt forløb i perioden 2013-juni 2109 og havde til formål at

  • revidere de danske udgaver af SDQ og DAWBA (et mere omfattende redskab til brug i børnepsykiatrien)
  • rådgive om anvendelse af redskaberne
  • tilvejebringe danske SDQ-normer
  • udbrede viden om SDQ som et basalt værktøj til vurdering af psykiske vanskeligheder hos børn og unge.

Projektet var muligt på baggrund af en væsentlig, ulønnet indsat fra medlemmerne af styregruppen:

  • Niels Bilenberg, professor, ph.d., overlæge, Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, Odense  (Formand)
  • Charlotte Rask, professor, ph.d., overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov
  • Lotte Fensbo, sektionsleder, PPR og Specialpædagogik, Aarhus Kommune
  • Pia Jeppesen, overlæge, ph.d. Forskningsleder for Mind My Mind, sponsoreret af TrygFonden
  • Tine Houmann, overlæge, Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Afd. Glostrup
  • Jon Arnfred, tidl. overlæge på børn- og ungeområdet, Aarhus Kommune

Sidstnævnte fungerede i den sidste del af projektperioden som deltidansat medarbejder og er aktuelt ansvarlig for indholdet af sdq.dk

Dette er senest opdateret december 2019.

Henvendelser vedr. sdq.dk til:  Jon Arnfred, ja@dadlnet.dk, tlf. 2040 9116.   Kommentarer og forslag modtages gerne.