E-kursus i læsning af SDQ-besvarelser fra flere respondenter

I dette e-kursus kan du øve dig på en systematisk læsning af SDQ-besvarelser fra flere informanter. Herunder orientere dig om den bagvedliggende teori.

Kurset er lavet som en interaktiv gennemgang af SDQ-svar i fem anonymiserede cases. For at få det fulde udbytte, skal disse gennemgås i rækkefølgen 1 til 5.
I den første case gennemgås de forskellige scores. I denne og den følgende case fokuseres desuden på, hvordan scores fremkommer. De sidste tre cases handler om nogle karakteristiske problemstillinger.

SDQ-besvarelserne vises, som de fremstår, når skemaet besvares elektronisk.
Både når SDQ besvares elektronisk og på papir, har respondenten mulighed for at tilføje kommentarer. De kan være meget værdifulde som uddybning af svarene. Sådanne kommentarer indgår ikke i de gennemgåede cases.

Du får det største udbytte, hvis du tager dig tid til at overveje et svar på de stillede spørgsmål,  før du klikker videre.

Det skal understreges, at når det ikke lige handler om beregning af scores, skal svarene kun opfattes som forslag. Det væsentlige er, at det ikke kun handler om at se på scores. Det kan også være relevant at se på, hvordan de enkelte spørgsmål er besvarede.