SDQ blev udviklet af den engelske børnepsykiater Robert Goodman lige før årtusindskiftet. Han var interesseret i at undersøge børns og unges mentale sundhed i forskellige lande. Til det formål havde han brug for et spørgeskema til forældre og lærere, der kunne stå på en enkelt A4 side og som respondenterne fandt det meningsfuldt at udfylde.
Robert Goodman tog udgangspunkt i et stort eksisterende spørgeskema og fandt ved statistisk analyse frem til de 20 vigtigste spørgsmål. Dem supplerede han så med 5 spørgsmål om barnets eller den unges sociale ressourcer.
Resultatet blev et kort spørgeskema, der viste sig særdeles brugbart til at belyses eventuelle vanskeligheder. Præcisionen blev yderligere forbedret, efter at skemaet blev suppleret med nogle få sammenfattende spørgsmål om trivsel og funktion. Når skemaet bruges på papir, kan disse spørgsmål printes på bagsiden af A4-arket.
Hurtigt tilkom også en udgave til selvbesvarelse fra 11-års alderen. Her er alle spørgsmålene omformulerede, så det er muligt for unge selv at svare på dem.

De tidlige positive videnskabelige resultater vedrørende SDQ’s egenskaber er siden blevet bekræftet og udbygget i en lang række undersøgelser. Det har sammen med den høje grad af brugeraccept medvirket til, at redskabet hurtigt har vundet stor udbredelse. SDQ er nu tilgængeligt på mere end 70 sprog.
SDQ anvendes både i videnskabelige undersøgelser og i det daglige arbejde med udsatte børn og unge. I England er det på sidstnævnte område blevet et standardredskab. Både til primær udredning og senere opfølgning.
I Danmark bliver SDQ i stigende grad anvendt ved evaluering af indsatser. Herudover er de foreløbige erfaringer med at bruge redskabet i det daglige arbejde i kommunerne meget lovende.