Sundhedsstyrelsen har indtil videre udgivet tre forløbsprogrammer vedr. børn og unge med psykiske vanskelighed:

Forløbsprogram for børn og unge med angst og/eller depression

Forløbsprogram for børn og unge med ADHD

Forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelser

I alle tre nævnes SDQ som et basalt redskab i det tværfaglige arbejde. Afhængig af den konkrete problemstilling vil der skulle suppleres med andre redskaber.

SDQ er med på Socialstyrelsens nettoliste over validerede instrumenter ved udvikling af sociale indsatser. Her anbefales det som førstevalget ved vurdering af børns trivsel.