SDQ sammenlignet med andre spørgeskemaer

SDQ er udviklet som et kort og afbalanceret spørgeskema, der alligevel kan give et indtryk af karakteren og omfanget af eventuelle psykosociale vanskeligheder hos børn og unge. Herved adskiller det sig fra andre spørgeskemaer, der har et mere snævert fokus på f.eks. “eksekutive funktioner”, angst, depression, adfærdsproblemer, ADHD eller autisme-lignende vanskeligheder.
Selv om SDQ indeholder en del positivt formulerede spørgsmål, er det mindre egnet til at differentiere inden for normalområdet. Redskabets styrke er derimod at kunne indkredse eventuelle vanskeligheder. Da SDQ er forankret i børnepsykiatrisk systematik, kan scores desuden pege på, hvornår det evt. kan være relevant at trække på viden fra dette fagområde. Hvilket ikke er ensbetydende med, at der nødvendigvis skal henvises til specialistniveauet. I mange tilfælde kan denne viden udmærket nyttiggøres decentralt. 

ASEBA

På dansk findes kun et enkelt andet redskab, der kan noget lignende. Det er Achenbachs system af spørgeskemaer (ASEBA). Det består af spørgeskemaerne CBCL til forældre, YSR til selvbesvarelse fra 11-års alderen, TRF til lærere og C-TRF til pædagoger. Disse spørgeskemaer har ingen positivt formulerede spørgsmål og er en del længere end SDQ. En række undersøgelser har konkluderet, at SDQ på trods af dette matcher ASEBA i forhold til at kunne identificere væsentlige problemstillinger [1].
Til forskel fra SDQ må ASEBA-spørgeskemaerne alene anvendes af læger og psykologer. 

Socialstyrelsens vidensportal: Om SDQ

Socialstyrelsen 2013: Beskrivelse af validerede instrumenter til evalueringer på det sociale område
På side 15 i denne publikation sammenlignes  SDQ med ASEBA. (Bemærk, at der siden er publiceret både validering og normtal for de danske udgaver af SDQ).

1] Warnick, E.M., M.B. Bracken, and S. Kasl, Screening efficiency of the child behavior checklist and strengths and difficulties questionnaire: A systematic review. Child and Adolescent Mental Health, 2008. 13(3): p. 140-147.
En gennemgang af i alt 32 videnskabelige undersøgelser om SDQ og CBCL viste gode og jævnbyrdige psykometriske egenskaber for begge værktøjer både i populationsundersøgelser og ved klinisk brug.