Hvem må bruge SDQ?

Brugen af SDQ er ikke begrænset til bestemte faggrupper.
Det må imidlertid anbefales, at der som minimum er mulighed for at drøfte besvarelser med meget afvigende scores med kompetente fagfolk. Det kan f.eks. være psykologer i PPR, der selv har erfaring med brug af værktøjet.

Licensforhold

Det er gratis at bruge SDQ på papir. Det kræver indtil videre licens at bruge skemaet elektronisk.

Copyright

SDQ er underlagt copyright. Der må ikke ændres i skemaernes ordlyd eller opstilling.
Spørgsmålene må ikke indarbejdes i andre skemaer, uden at det er aftalt med copyright-indehaver.

For nærmere oplysninger se “COPYRIGHT NOTICE” på www.sdqinfo.org.