Udgaver af SDQ tilpasset alder og respondenter

SDQ til forældre og til lærere/pædagoger  er tilpasset forskellige aldersgrupper og +/- påbegyndt skolegang.
Ud over selvbesvarelses-versionen op til og med 17 år eksisterer der også en “voksenudgave”. Dennes egenskaber er imidlertid indtil videre ikke så solidt dokumenteret, som det er tilfældet for de versioner, der handler om børn og unge.

Aldersangivelsen for yngre skolebørn: “4-10 år” hænger sammen med, at børn i nogle lande starter i skole tidligere end i Danmark. Versionen for yngre skolebørn vil her i landet som regel først være aktuel fra 6-7 års alderen.

Scoring af besvarelser

Scoring af SDQ vil her blive gennemgået med papirudgaven af forældre-skemaet for yngre skolebørn som eksempel. Andre udgaver scores på helt tilsvarende måde. Det gælder også de særlige opfølgningsversioner af SDQ, da de spørgsmål, der indgår i scores, her er de samme.

Udregningen af scores sker automatisk, når skemaet anvendes elektronisk. Bruges det på papir, findes der hjælpemidler, der kan lette det praktiske arbejde med scoring (se nærmere omtale her).

SDQ er lavet sådan, at der efter en kort indledende tekst kommer 25 spørgsmål, der dels handler om styrkesider, dels om forskellige former for adfærd, der på forskellig måde kan afspejle problemer.

Begge dele på baggrund af, hvordan det har været igennem det seneste halve år.

Spørgsmålene udformet som beskrivelser, der skal tages stilling til. Svarmulighederne er henholdsvis “Passer god”, “Passer delvis” og “Passer ikke”. Tildelingen af points afhænger af spørgsmålenes formulering som gennemgået nedenfor.

I den indledende tekst bliver den der skal besvare skemaet bedt om altid at vælge et svar, også hvis der skulle være tvivl om rigtigheden. Både på papirskemaerne og elektronisk er der der imidlertid mulighed for at tilføje eventuelle kommentarer til besvarelsen.

Ud fra de 25 spørgsmål kan der beregnes 5 scores, der hver bygger på 5 svar.

Først vises, hvordan score for sociale styrkesider fremkommer:

Hvert svar tildeles nul, et eller to point afhængig af, om der er svaret ”Passer ikke”, ”Passer delvis” eller ”Passer godt”. Derfor kan score for sociale styrkesider i princippet variere fra 0 til 10.

Score for sociale styrkesider er den eneste score i SDQ, hvor et højt tal er positivt. Derfor indgår denne score i modsætning til de følgende ikke i den samlede problemscore.

Svarene på udsagnene, der indgår i score for følelsesmæssige symptomer tildeles points på samme måde. Her er høje værdier imidlertid udtryk for problemer:

Score for adfærdsmæssige symptomer beregnes ud fra svarene på fem andre udsagn. Af disse er et imidlertid formuleret på en måde, så pointtildelingen her er “vendt om”:

I score for hyperaktivitet/opmærksomhedsvanskeligheder indgår følgende fem udsagn. Her er scores to af svarene omvendt:

Den sidste af de fem scores der dannes ud fra de 25 spørgsmål er score for vanskeligheder i forhold til jævnaldrende:

Den samlede problemscore dannes som summen af ovenstående fire scores. Dvs. at der ud fra svarene på de 25 spørsmål kan beregnes ialt 6 scores:

Score for påvirkning af trivsel og funktion (evt. forkortet til “funktionsscore”) dannes ud fra svarene på spørgsmål, der supplerer de oprindelige 25 spørgsmål om forskellige former for observerbar adfærd.
Først bliver informanten bedt om at tage stilling til, i hvilket omfang eventuelle problemer påvirker barnets eller den unges dagligdag:

Svares der “nej” er udfyldelsen af skemaet færdig og score for påvirkning af trivsel og funktion = 0.

Vælges en af de andre svarmuligheder, bliver informanten  bedt om at besvare yderligere nogle spørgsmål. Svarene på de med rødt indrammede spørgsmål er da bestemmende for størrelsen af score for påvirkning af trivsel og funkti0n:

I udgaven af SDQ til lærere og pædagoger er det dog kun svarene på tre spørgsmål, der ligger bag score for påvirkning af trivsel og funktion. I denne udgave optræder spørgsmålene vedr. familieliv og fritidsaktiviter nemlig ikke.

Svarene i forældre- og selvbesvarelses-udgaverne scores som vist her:

I udgaven til lærere og pædagoger fremkommer score for påvirkning af trivsel og funktion som vist nedenfor. Bemærk at den maksimale værdi her er 6 og ikke 10: