Danske normer

Der er i 2019 udgivet et komplet sæt danske SDQ-normer.

Disse normer er implementeret i eSDQ

Den videnskabelige artikel, der redegør for normerne, kan ses her.

SDQ normtal for 2-6 årige førskolebørn

SDQ normtal for 6-10-årige skoleelever

SDQ normtal for 11-17-årige