Når SDQ anvendes klinisk, kan de udregnede scores bruges som indgang til en mere detaljeret læsning af, hvordan forskellige respondenter har besvaret de enkelte spørgsmål.

I forbindelse med forskning og evaluering tages der i sagens natur alene udgangspunkt i scores, da disse kan bearbejdes statistisk.

Traditionelt har det især været den samlede problemscore, der har været fokus på. Eventuelt suppleret med en eller flere delscores.

Der er dog en stigende opmærksomhed på, at funktionsscore formentlig giver en bedre sammenfatning af omfanget af eventuelle vanskeligheder og bedre afspejler effekten af virkningsfulde indsatser. (Se yderligere omtale af dette her).

Det mest almindelige er at anvende forældrebesvarelser. I de nedenfor anførte danske publicerede undersøgelser er der derudover også eksempler på brug af både selvbesvarelser og lærerbesvarelser enten alene eller i kombination med forældrebesvarelser.