Der kan skelnes imellem to typer af undersøgelser, hvor man ønsker at indhente SDQ-data til statistisk brug: Undersøgelser, der blot er beskrivende i forhold til en større eller mindre gruppe og undersøgelser, der relaterer til en eller anden form for indsats.
I førstnævnte tilfælde vil man sædvanligvis benytte et elektronisk system, der alene er målrettet indsamling og talmæssig bearbejdning af et større antal SDQ-besvarelser.

Når SDQ derimod anvendes i forbindelse med individuelle indsatser, vil redskabet have en dobbelt funktion: De indhentede oplysninger vil både kunne kvalificere de enkelte forløb og indgå i en overordnet evaluering af f.eks. et program for særlig indsats. Ud over at være fagligt hensigtsmæssig er denne dobbelte funktion også central i forhold til at sikre dækkende og valide data til statistisk analyse. Det giver langt mere mening for såvel professionelle som brugere at fokusere på at få SDQ besvaret, hvis oplysningerne også indgår som noget væsentligt i det enkelte forløb.
Det kan anbefales her at bruge den elektroniske platform BørnUngeLiv Plus, der administreres af Komiteen for Sundhedsoplysning med støtte fra TrygFonden.
Software til platformen er udviklet af IT-firmaet Opus Consult. Ønsker du oplysninger om mulighederne for at præsentere og analysere indhentede data statistisk, kan du kontakte
Søren Bech Morsing
Tlf. 61401902
sbm@opusconsult.dk