SDQ på papir

Selv hvis man har adgang til elektronisk SDQ, kan der være situationer, hvor der er behov for at kunne udfylde skemaet på papir. F.eks. kan det være  hensigtsmæssigt at kunne tilbyde, at SDQ besvares på et andet sprog (se nedenfor). Aktuelt findes eSDQ kun på dansk.

Versioner

SDQ er ikke mere omfattende, end at det kan printes på for- og bagsiden af et enkelt stykke A4-papir.
Skemaet er gratis at anvende på papir og det kan downloades i pdf-format fra: www.sdqinfo.org.
Link’et fører til en engelsksproget oversigt over de forskellige versioner på dansk. Klikker man på “Vis på dansk” øverst til højre, skifter teksten til dansk.

Øverst på siden vises de danske udgaver af den  oprindelige (single sided) version af SDQ med 25 spørgsmål. Her mangler spørgsmålene om funktion i dagligdagen.

Det må meget anbefales at bruge den nyere version med spørgsmål om funktion i dagligdagen (double sided version), der står nedenunder. Det er også den, der bruges i eSDQ.

Nederst findes opfølgningsskemaer. De adskiller sig to steder fra “standard”-versionen (inkluderende spørgsmål om funktion i dagligdagen):

  • Der spørges til den seneste måned og ikke til de seneste 6 måneder.
  • Spørgsmålet om eventuelle vanskeligheders varighed er i opfølgningsskemaerne erstattet med to andre spørgsmål: Siden starten af forløbet, er din søn/datters problemer nu: (5 svarmuligheder) og Har forløbet været gavnligt på andre måder, f.eks. givet dig ny viden eller gjort det lettere at leve med problemerne? (4 svarmuligheder).

Alle skemaer kan downloades i udgaver til forældre, lærere/pædagoger og til selvbesvarelse fra 11-års alderen.
Derudover findes også en udgave til selvbesvarelse fra 18-års alderen. Den er endnu ikke så solidt videnskabeligt underbygget og vil ikke blive nærmere omtalt her.
Skemaerne til forældre og lærere/pædagoger er på dansk tilpasset aldersgrupperne: 2-4 år, 5-6 år (ikke startet skole), 4-10 år (efter skolestart) og 11-17 år. (Den nedre grænse på 4 år for skemaet til yngre skoleelever er ikke relevant i Danmark men skyldes internationale standarder).
I skemaerne vedr. 2-4-årige er to spørgsmål om adfærdsmæssige symptomer erstattet med to andre, der bedre svarer til alderen. Skemaerne til aldersgrupperne over 4 år adskiller sig kun fra hinanden ved få sproglige detaljer. Derfor gør det ikke så meget, hvis man kommer til at vælge et skema til en forkert aldersgruppe…

Andre sprog

SDQ er også tilgængelig på ca. 70 andre sprog. En oversigt kan ses på: www.sdqinfo.org.
I princippet kan man godt score en SDQ-besvarelse uden at kende det pågældende sprog. Alle skemaer er nemlig opstillet på præcis samme måde. Dog skal man være opmærksom på, at skemaer på arabisk er spejlvendte!

Scoring af besvarelser på papir

En af egenskaberne ved SDQ er, at spørgsmål vedr. samme tema ikke står samlet, men er spredt imellem andre spørgsmål. Desuden er nogle spørgsmål om vanskeligheder formuleret sådan, at det er svaret “Passer ikke”, der tildeles flest points. Det svarer i overført betydning lidt til at spørge om, hvor meget der er i glasset i stedet for, hvor meget der er drukket. Både blandingen af spørgsmålene og den afvekslende formulering er med til at øge troværdigheden af de indhentede svar. Ulempen er, at scoringen af svar bliver smule kompliceret, når det skal ske manuelt.
Har man adgang til eSDQ, kan det enkleste være at indtaste svarene her. Ellers er der to redskaber, man kan benytte sig af:

  • Skabelon for scoring af SDQ med tilhørende vejledning
  • En anden mulighed er at bruge det svenske website www.sdqwebb.se. Her kan svarene tastes ind i et svensk SDQ-skema, der jo er opbygget præcis som det danske. Der genereres så en kode, som man kan kopiere og sætte ind på www.sdqwebb.se/rapport/resultat/ og få beregnet de forskellige scores. (NB: Det kan nogle gange tage lidt tid, før siderne åbner…).