• SDQ står for “Strength and Difficulties Questionnaire” – på dansk oversat til Spørgeskema om styrker og vanskeligheder.
  • Det er et kort spørgeskema, der belyser børns og unges psykiske trivsel og funktion i dagligdagen. Se skema på papir og elektronisk.
  • SDQ er formentlig det mest udbredte spørgeskema om børns og unges trivsel og funktion. Er nu tilgængeligt på mere end 70 sprog.
  • Samlet dækkes aldersintervallet 2-17 år. Valideringen er dog bedst > 4 år.
  • SDQ findes i udgaver til henholdsvis forældre og lærere/pædagoger tilpasset efter alderstrin og i en udgave til selvbesvarelse fra 11-års-alderen.
  • Spørgeskemaet er velaccepteret af informanterne.
  • SDQ giver som det eneste spørgeskema af sin art mulighed for at sammenligne svar på de samme spørgsmål på tværs af respondenter
  • Der fokuseres på ressourcer og på eventuelle tegn på vanskeligheder.
  • SDQ kan både bruges som hjælp til elementær udredning og til at følge op på indsatser.
  • Det kan på gruppeniveau anvendes til evaluering af indsatser og til forskning.
  • Især når SDQ besvares af flere respondenter, kan det give et solidt fingerpeg om eventuelle børnepsykiatriske problemstillinger og kan her kvalificere et tværsektorielt samarbejde.