Case 5:

6-årig pige. Skolen er meget bekymret for pigen, der virker impulsstyret og har store vanskeligheder i forhold til at indgå i fælles aktiviteter. Det gælder både i klassen og i SFO. Børnehaveklasselederen oplever, at skole-hjem samarbejdet er svært og at der er meget forskellige syn på pigens udfordringer.
Forældrene er for nyligt flyttet fra hinanden og pigen er hos dem på skift. Mor fortæller, at pigen er ked af, at hun ikke føler sig sig så dygtig som de andre i klassen. Mor mener også, at det påvirker pigen, at forældrene ikke er sammen mere. Ifølge mor bliver hun ked af det, når hun skal hjem til far.

Der indhentes nedenstående SDQ-besvarelser fra mor, børnehaveklasseleder og pædagog i SFO.