Case 4:

12-årig pige, der går i specialklasse og i fritidsklub efter skoletid. Mor oplever, at pigen trækker sig fra andre og virker ked af det. Hun har svært ved at tåle støj. Er meget afhængig af, at tingene foregår, som de plejer. Kan reagere voldsomt på små ting. Mor ved ikke, hvordan hun skal forstå og håndtere datterens vanskeligheder. Psykologisk testning har vist en samlet IQ svarende til den nedre grænse af normalområdet. Der er ikke stillet nogen diagnose.

Der indhentes nedenstående SDQ-besvarelser fra mor, klasselærer og pædagog i fritidsklub.
(Pigen ønsker ikke selv at udfylde spørgeskemaet).