9-årig dreng. Bor hos mor, men er hos far hver anden weekend. Har igennem det seneste halve års tid virket tiltagende trist og bekymret. Drengen har sagt til mor, at det ville være bedst, hvis han ikke levede. Trækker sig fra aktiviteterne i skolen og er gået i stå i sin faglige udvikling. Det er ikke lykkedes mor at få ham til at fortælle, hvad det er, han er ked af.

Der indhentes SDQ-besvarelser fra mor, far og klasselærer:

Bemærk, at i oversigten over svar er spørgsmålene altid gengivet som de stilles til forældre til skoleelever under 11 år. De spørgsmål informanterne ser, er tilpasset aldersgruppe og svarperson.